14 KWIETNIA – ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

,, Nie da się zrozumieć Polski i Europy bez Chrystusa.
To Chrystus stał się fundamentem życia naszego Narodu ‘’

Trudno znaleźć ważniejszą datę w historii Polski – od przyjęcia chrztu w 966 roku. Mieszko I przyjął chrzest, ale nie instrumentalnie, tylko autentycznie. Chrzest był elementem, od którego zaczęła się historia Polski i jej chrześcijańskie dziedzictwo. Chrzest księcia Mieszka I  oraz jego najbliższego otoczenia w Wielką Sobotę 966 roku, a w konsekwencji akt chrztu Polski, miał doniosłe znaczenie dla przebiegu integracji plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu. Przyjęcie chrztu przez Polskę zmieniło umysłowość naszych przodków, przede wszystkim zaś odmieniło oblicze całego narodu pod względem kulturalno-społecznym, moralnym i polityczno-państwowym, a następstwa tych przeobrażeń nadały kierunek naszym dziejom narodowym. Mimo iż z faktem tym wiąże się wiele niewiadomych (m.in.: dokładna data, miejsce ceremonii, szafarz, imię chrzestne księcia), to decyzja Mieszka I o przyjęciu chrześcijaństwa bezsprzecznie zaważyła na przyszłości państwa, które było mu dane zapoczątkować. Książę, jego dwór i poddani zostali włączeni do społeczności Kościoła rzymskokatolickiego, jednocześnie stali się częścią świata kultury łacińskiej. Książę Polan rozważnie, roztropnie i dalekowzrocznie wybrał cywilizowany świat chrześcijański i wprowadził
w niego swoich poddanych.

Okażmy swój patriotyzm, wywieśmy flagę !!

Serdecznie zapraszamy całą Naszą  wspólnotę szkolną  oraz mieszkańców Mysłowa do uczczenia   w dniu 14 kwietnia Święta Chrztu Polski. W Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa Święto  Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia.