Dzień Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie klas pierwszych

14.10.2015r. W tym dniu do społeczności uczniowskiej przyjmowani są nowi uczniowie, którzy uczęszczają do klas pierwszych. W klasie I Szkoły Podstawowej rozpoczęło naukę piętnaścioro uczniów, którzy musieli pokazać, co potrafią i wiedzą, aby zostać przyjętym w poczet społeczności uczniowskiej. W ślubowaniu pomogła swym wychowankom p. Marta Żak. Młodszych kolegów witali dobrą radą, wesołą piosenką oraz upominkiem w formie małych tablic -uczniowie z klasy II SP. W I klasie Gimnazjum ślubowanie złożyło sześcioro uczniów, którym w tym ważnym wydarzeniu wsparcie okazała wychowawczyni p. Izabela Dobrzańska. Swych młodszych kolegów przyjmowali do uczniowskiej „braci” koledzy z klasy II Gimnazjum z wychowawczynią p. Edytą Stemplowską. Wszystkich „Pierwszaków” na uczniów powyższych szkół pasowała p. Dyrektor Agnieszka Chyrzyńska, która pilnie przysłuchiwała się wszystkim aktom ślubowania.