Egzamin Ósmoklasisty

* Aktualny Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.
https://static.cke.gov.pl/2020/harmonogram_egzaminow_2020_3.pdf

*Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf

*Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

*Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

*Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych w roku 2019/2010

bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-w-roku-szkolnym-2018-2019-komunikat-ministr.html

*Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

*Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://cke.gov.pl/