Egzamin Ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w 2021 roku

*Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – aktualizacja
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

*Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

*Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

*Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych w roku 2020/2021

 

*Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

*Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://cke.gov.pl/