INFORMACJA O ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Drodzy Rodzice!

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił 13 maja 2020r. kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół w czasie epidemicznym COVID-19.
Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania za zgodą rodziców.
Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach
opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole
podstawowej w sytuacji powrotu rodziców do pracy.

W związku z ww. informacjami, Szkoła Podstawowa SPSK w Mysłowie również przygotowuje się do wznowienia działalności, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego dotyczącego obiektu, opieki i wyżywienia.

W przypadku Państwa powrotu do pracy i braku możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym ( kl.I-III), prosimy o zgłoszenie tego faktu do dyrektora szkoły oraz wypełnienie oświadczenia, które znajduje się w osobnym pliku.
Wydrukowane i wypełnione oświadczenie należy odręcznie podpisać, zeskanować i przysłać na adres e-mail myslow@spsk.info.pl lub dostarczyć do szkoły w godzinach 8:00 – 15:00 do dnia 20 maja br. z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Musimy pamiętać, że pandemia nadal trwa!

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 504 219 581.

Iwona Kępa
dyrektor szkoły

Poniżej ważne pliki:
OŚWIADCZENIE kl. I-III
OŚWIADCZENIE zajęcia rewalidacyjne