Konkurs

DZIKIE JEST PIĘKNE

Regulamin Wojewódzkiego  Konkursu

Informatyczno-Przyrodniczego

dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego  w Będzinie.

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań,
 • doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania różnorodnych technik graficznych,

 

Praca konkursowa

 

 • praca powinna przedstawiać dowolny gatunek ptaka.
 • praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki,
 • praca powinna być przesłana w formacie JPG
 • maksymalny rozmiar pliku może wynosić 10 MB. Minimalna rozdzielczość pracy 1024 px.
 • gotowy plik należy opisać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa_szkoła

(np. anna_kowalska_4b_sp3bedzin),

 • prace nadesłane na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich (maksymalnie 3 prace z jednej szkoły),
 • prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu,
 • za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • prace oraz zdjęcia (lub skan) podpisanej zgody na udział w konkursie należy przesłać nauczycielowi biologii poprzez aplikację Teams lub dostarczyć osobiście (np. na pendrive) do dnia 08.04.2022 r.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły

 

www.sp3bedzin.pl

 

Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsce.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

Uczestnicy konkursu proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów oraz na publikację imienia i nazwiska (na załączonym formularzu-załącznik     nr 1).

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

nauczyciele SP3: Małgorzata Bogacz, Mariola Ciosk