KORONAWIRUS

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W KATOWICACH

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

 

Pani / Pan                                       

Prezydent / Burmistrz / Wójt       

Starosta Powiatu                           

wszyscy                                          

 

Szanowni Państwo;

 

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa (2019 nCoV) zwracam się do Państwa z apelem o przekazanie do wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie jednostki samorządu terytorialnego (publicznych i niepublicznych) prośby o podjęcie niezbędnych działań o charakterze profilaktycznym.

Wskazany koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową i można zmniejszyć ryzyko zakażenia, w taki sposób, jak stosuje się w przypadku innych chorób przenoszonych drogą kropelkową: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kichania zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, stosowanie bezpieczniej odległości od osób, które mają objawy ze strony układu oddechowego tj. kaszel czy katar.

Jednocześnie proszę o zobowiązanie osób kierujących ww. jednostkami o przekazanie podopiecznym i ich opiekunom podstawowych informacji związanych z profilaktyką zdrowotną w zaistniałej sytuacji.

W przypadku placówek stacjonarnych i półstacjonarnych w szczególności proszę o:

 • porozmawianie z podopiecznymi (i w uzasadnionych przypadkach z ich opiekunami) na temat konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu
  i kichania;
 • wywieszenie w widocznym miejscu w placówce instrukcji dotyczącej mycia rąk oraz innych zasad dotyczących higieny osobistej;
 • zaapelowania do beneficjentów usług placówek dziennych i półstacjonarnych, aby będąc przeziębionymi i chorymi nie korzystali z ich usług adekwatnie do możliwości;
 • zaapelowania do opiekunów, by nie posyłali przeziębionych i chorych uczestników
  do placówek o charakterze dziennym i półstacjonarnym;
 • zwrócenie uwagi, aby do jednostek nie przychodzili chorzy pracownicy;
 • poinformowania podopiecznych (i ich opiekunów), że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nieorganizowanie wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podanie do wiadomości kontaktu
  do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jednocześnie proszę o rozważenie możliwości zapewnienia dostępu do korzystania
ze środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk, które winny być jednakże stosowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu stosownych środków ostrożności oraz ewentualnie zapewnionego nadzoru nad sposobem ich wykorzystywania przez podopiecznych.

W celu ewentualnego wykorzystania załączam plakaty opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, udostępniony w lokalizacji ( https://www.pzh.gov.pl/ ) oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

Z poważaniem

Marcin Chroszcz

Dyrektor

Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

 

KOMUNIKAT W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA zwracamy w szkole szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny oraz częste mycie rąk.

Jednocześnie apelujemy do rodziców uczniów, którzy w ostatnim czasie podróżowali samolotem, o uważną obserwację dziecka.

Osoby, które przebywały na terenach występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, powinny o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Informacje na temat koronawirusa można uzyskać na stronie: http://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

W celu skutecznej profilaktyki prosimy również o nieposyłanie do szkoły przeziębionych i chorych dzieci.

 

Informacje na temat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem można uzyskać dzwoniąc NA INFOLINIĘ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 800 190 050

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

 1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
 2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.