Narodowe Święto Niepodległości Ognisko Patriotyczne

10.11.2015r. Historia naszego państwa zawiera wiele bardzo trudnych, ale ważnych wydarzeń. W pięknej i wzruszającej inscenizacji historycznej uczniowie z klas IV – VI SP oraz I – III Gimnazjum pokazali te wielkie momenty. Za pomocą muzyki, kostiumów, gestem i mimiką przenieśli widzów w czasy wojen, zaborów, kłótni królów o ziemie oraz wielkich patriotów, którzy odzyskali niepodległość Polski. Swoją wzruszającą wizję przedstawiła nam w ten sposób p. Małgorzata Kolasa, z pomocą p. Katarzyny Łabęckiej. Po przedstawieniu p. dyrektor oraz burmistrz podziękowali za cenną lekcję historii i włączyli się do dalszej części uroczystości, którą było Ognisko Patriotyczne. W tym roku szczególne, gdyż jesienna deszczowa pogoda nie pozwoliła na wyjście na podwórko. Jednak mimo tych przeszkód ognisko „zapłonęło” światełkiem w sali gimnastycznej i mogło rozpocząć się śpiewanie. „Popłynęły” nuty i słowa pięknych pieśni i patriotycznych i żołnierskich: „Rota”, „My pierwsza brygada”, „Maszerują strzelcy”, „Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie”, „Białe Róże”. Do śpiewu na gitarze przygrywał p. Rafał Gocyła oraz p. Halina Bańka.