PORADNIA ON-LINE „ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE”

W  odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej powstała poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Dostęp do zakładki „Baza Wiedzy” i zamieszczonych w niej materiałów nie wymaga zarejestrowania się jako użytkownik portalu poradni „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”, a jest ogromną bazą merytorycznej wiedzy. Znajdziemy tam informacje dotyczące m.in.: uzależnień (również tych od Internetu), zaburzeń psychicznych, przemocy, promocji zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawności i związanego z nią także zdrowia psychicznego.

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl

 

Więcej informacji na temat serwisu i informacji tam zawartych znajduje się w poniższym filmie: