REWALIDACJA

Pliki:
rewalidacja 27.05.2020
06.05.2020
Rewalidacja 23.04.2020
1. Zgadnij, kto tu mieszka?
https://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07
2. Ułóż puzzle.
https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/zwierzeta
3. Jakie to zwierzęta?
https://view.genial.ly/5e92c42cfba9d40d9e55ae25?fbclid=IwAR0vPglnGlgUD5-3Yh714TtE3QoaLyT_Akw0SIRdzu_CRGFz2ldP8xCjGu4
4. Które zwierzę ma taki głos?
https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc?fbclid=IwAR2M2nMA35wBURUvvVMSh-9ZNa6owxsnprrkkCZY8EMsQk3eoETJ0CRcCfo
5. Dopasuj pierwszą głoskę do nazwy zwierzęcia.
https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412
6. Policz głoski i sylaby.
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/policz-goski-i-sylaby-zwierzeta-wiejskie.html?fbclid=IwAR3mZRstkZXMVsoS4cDQrDV-LcYhwg_-D6hZnihnMmY5WpzN95CPzVU2yG8
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/policz-goski-i-sylaby-zwierzeta-wiejskie.html?fbclid=IwAR2OSzcz4eQhlanPqpK3iFIK0WG9LMUuhLmXskKti3NaQmrhJl9wkfoH3ls
7. Policz palce.
https://view.genial.ly/5e7e560a50a0310d8c20a141
8. Ćwicz dodawanie i odejmowanie.
https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6
https://view.genial.ly/5e8252f5aafed90da9c71776
9. Test spostrzegawczości.
http://www.zyraffa.pl/gry/kat/wytez_wzrok/szczeg_5/pokaz.html
10. Ćwicz umysł.
http://www.zyraffa.pl/gry/
11. Krzyżówka wiosenna – wykreślanka.
http://www.zyraffa.pl/wykreslanki/kat/polskie/wiosenna
12. Przerysuj obrazki w większych kratkach.
http://bystredziecko.pl/przerysuj-obrazki-na-wiekszych-kratkach-robaki-matematyka/
13. Wiosenna wiadomość – szyfrowanie działaniami matematycznymi.
http://bystredziecko.pl/zaszyfrowana-wiadomosc-mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-30-matematyka-01/
14.Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami.
http://pisupisu.pl/klasa6/pisownia-samoglosek-ustnych-i-nosowych-a-om-on
Propozycje do zajęć:
ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE TECHNIKĘ CZYTANIA I_ZROZUMIENIE
TP 1-3b
TP
wyszukiwanie cyfr do 5