ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

8 grudnia 2020 r. Papież Franciszek ogłosił  z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, specjalny „Rok św. Józefa” który zakończy się 8 grudnia 2021 r.

W liście apostolskim „Patris corde”, opublikowanym z tej okazji, papież Franciszek opisuje w poruszający sposób św. Józefa jako „ukochanego ojca, ojca czułości, w posłuszeństwie i w gościnności, ojca twórczej odwagi”, nawiązując do dekretu bł. Piusa IX ogłaszającego św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Przy tej okazji papież Franciszek mówi o swoim osobistym nabożeństwie ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa.

„Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża jest wiąże się z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych.

 

Zapraszamy wszystkich Ojców i Opiekunów Rodzin  do wysłuchania Konferencji p. dr Mieczysława Guzewicza.   

Msza święta w intencji wszystkich Ojców i Opiekunów Rodzin  naszej wspólnoty szkolnej zostanie odprawiona w niedzielę 21 marca 2021 r. o godz. 11.30, w kościele parafialnym  w Koziegłówkach.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i oddania się

w opiekę św. Józefa.

 

Modlitwa w intencji rodziny

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

 

Modlitwa do Św. Józefa

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

 

Z modlitwą w sercu

Dyrektor szkoły

Iwona Kępa