WRACAMY DO NAUKI ZDALNEJ W SZKOŁACH

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki i w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w całym kraju będą realizować naukę w trybie zdalnym.

Zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego będą prowadzone nadal w trybie stacjonarnym w reżimie sanitarnym.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Warunkiem jest wniosek rodziców.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Uczniowie klas I-VIII w czasie nauki zdalnej pracują na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

W trosce o zdrowie swoje i innych pamiętajmy o trzech zasadach:

 dezynfekcja, dystans, maseczki.

Iwona Kępa

dyrektor szkoły