Wykaz podręczników do zakupu przez rodziców

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Klasa Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
 

I

 

Religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”  

Ks. W. Kubik

 

WAM

 

II

 

Religia

 

„Kochamy Pana Jezusa”

 

Ks. W. Kubik

 

WAM

 

 

III

Religia „Przyjmujemy Pana Jezusa” Ks. W. Kubik WAM
Język niemiecki  

(bez podręcznika)

 

IV

Religia „Zaproszeni przez Boga” Ks. Zbigniew Marek WAM
Język niemiecki  

„Mach mit neu 1”

 

M. Wachowska, M. Materniak

 

PWN

 

V

 

Religia

 

„Obdarowani przez Boga”

 

Ks. Zbigniew Marek

 

WAM

 

 

VI

Religia „Przemienieni przez Boga” Ks. Z.Marek i zespół autorów WAM
 

Język niemiecki

„Mach mit neu 1 – do października
Mach mit neu 2 – od listopada
 

 

M. Wachowska, M. Materniak

 

PWN

 

VII

 

Religia

 

„Jezus uczy i zbawia”

 

Ks. Zbigniew Marek

 

WAM

 

VIII

 

Religia

 

„Jezus działa i zbawia”

 

Ks. Zbigniew Marek

 

WAM

 

W nowym roku szkolnym uczniowie na dotychczasowych zasadach otrzymają podręczniki i ćwiczenia do pozostałych przedmiotów bezpłatnie.