ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE i KONSULTACJE

Drodzy Rodzice!
Od 18 maja br. organizowane są w naszej szkole zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia specjalistów.
Od 25 maja br. organizowane są konsultacje dla uczniów klasy VIII .
Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III i przedszkolaki mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w naszej szkole.
Nie zawieszamy zajęć !!!
Nasza Szkoła jest otwarta na Państwa potrzeby. Trwamy w gotowości służąc Państwu pomocą w tym trudnym czasie.
W przypadku Państwa powrotu do pracy i braku możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym (kl. I-III), prosimy o zgłoszenie tego faktu do dyrektora szkoły.
Dodatkowo należy wydrukować i wypełnić oświadczenie oraz odręcznie podpisać, zeskanować i przysłać na adres e-mail myslow@spsk.info.pl lub dostarczyć do szkoły w godzinach 8:00 – 15:00
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 504 219 581.

Iwona Kępa
dyrektor szkoły

Ważne pliki:
OŚWIADCZENIE kl. I-III, OP
OŚWIADCZENIE konsultacje