Zajęcia świetlicowe

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, sensorycznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. 

Jesień w świetlicy:

Początek jesieni okazał się dla Świetliczaków bardzo łaskawy.Piękna,słoneczna pogoda sprzyjała pobytowi na świeżym powietrzu. Powoli w sali świetlicowej zaczęły powstawać prace o tematyce jesiennej, które stały się ozdobą sali. Zagościły u nas jeże,sowy wykonane z kasztanów,bukiety z jesiennych kwiatów ozdabiały świetlicową gazetkę.

Zabawy sensoryczne…najbardziej uwielbiane przez Świetliczaków

Zapraszamy do fotorelacji: Na,na,na,na ach ta piana!

Malowanie na folii to zupełnie inna forma działań plastycznych oraz sensorycznych. Malując na folii dzieci stymulują zmysł dotyku oraz wzroku, Jest to także doskonałe ćwiczenie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz kreatywności. Zabawa pozwala w pełni rozwijać potencjał twórczy małego artysty.