ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMICZNYM COVID-19 W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 W PLACÓWKACH STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

Informacje szczegółowe proszę o zapoznanie się z nimi:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli
Pismo do Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego
zasady przyjęcia dzieci