Informacja 23.03.2020r

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Decyzją Rady Ministrów szkoły i przedszkola pozostają zamknięte do Świąt Wielkanocnych tj, do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej podstawa programowa będzie realizowana przez nauczycieli od 25 marca za pomocą nauczania na odległość.  Obecnie jesteśmy na etapie szukania i wprowadzania narzędzi do realizacji tej formy kształcenia.  Wszystkie informacje dotyczące zdalnego nauczania będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Zachęcamy do korzystania z materiałów do samodzielnej pracy uczniów przygotowywanych przez nauczycieli i przekazywanych przez wychowawców. Na stronie internetowej umieszczone są linki do gier i zabaw dydaktycznych. ZAPRASZAMY DO PRACY!

Serdecznie dziękujemy Państwu i Dzieciom za dotychczasową współpracę i zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej znalazła się Nasza Wspólnota, Ojczyzna i Świat.