Dyrekcja

Dyrektorem Szkoły Podstawowej SPSK w Mysłowie jest mgr Iwona Kępa.