Program

W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego.

„Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej i wspomagającej rozwój aktywności dzieci, wyd. MAC Edukacja, autorzy:
M. Kwaśniewska, M. Żaba – Żabińska