REKRUTACJA

BEZPŁATNA SZKOŁA KATOLICKA!!!

Założycielem placówki jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Cel statutowy to troska  o integralny rozwój dziecka w aspekcie: fizycznym, moralnym, społecznym, intelektualnym i duchowym.

Zapewniamy:

  • całkowicie bezpłatną naukę w małych zespołach klasowych
  • dostosowanie do nauki zdalnej poprzez Office 365 i możliwość wypożyczenia laptopa
  • darmowe dowozy uczniów
  • zajęcia świetlicowe do godziny 15.00
  • bezpłatne zajęcia dodatkowe (szachy, robotyka, zespół wokalno-instrumentalny, zajęcia sportowe, koło „Nasze dziedzictwo”)
  • zajęcia  na basenie
  • zajęcia specjalistyczne (logopedia, rewalidacja, terapia i rewalidacja dziecka z autyzmem i spektrum autyzmu, trening umiejętności społecznych, tyflopedagogika)
  • naukę drugiego języka obcego od 3 klasy
  • indywidualizację procesu kształcenia

Trwa rekrutacja do wszystkich klas szkoły podstawowej

oraz oddziału przedszkolnego!

Zapraszamy!!!

Dowiedz się więcej!

adres:    Mysłów, ul. Myszkowska 22

42-350 Koziegłowy

telefon:   504 219 581

adres  mailowy: myslow@spsk.info.pl

KARTY ZGŁOSZENIA:
Karta zgłoszenia do Odziału Przedszkolnego

Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej