Plan dnia

7:30 – 8:45   Schodzenie się dzieci, gry i zabawy dowolne

8:45 – 8:50    Modlitwa poranna

8:50 – 9:20   Ćwiczenia poranne i zabiegi higieniczne przed śniadaniem

9:20 – 9:40  Śniadanie, umiejętność samodzielnego spożywania posiłków, modlitwa przed posiłkiem

9:40 – 10:20  Zajęcia dydaktyczne połączone z zabawami tematycznymi

10:20 – 11:30  Swobodna zabawa, czynności higieniczne przygotowujące do obiadu, wyjście na boisko szkolne, plac zabaw

11:30 – 11:50 Obiad

11:50 – 12:30 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie bajek, opowieści biblijnych

12:30 – 12:40 Modlitwa Anioł Pański

12:40 – 13:20 Wyjście na spacer, plac zabaw

13:20 – 13:30 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne

13:30 – 13:50 Podwieczorek

13:50 – 14:00 Utrwalenie wiadomości z zajęć porannych

14:00 – 14:30 Zajęcia dodatkowe

14:30 – 15:00 Wydawanie dzieci, zabawy dowolne, troska o ład i porządek w sali