Historia i Charakter szkoły

Szkoła Podstawowa SPSK w Mysłowie funkcjonuje od  2008 r. Placówka  mieści się przy
ul. Myszkowskiej 22 w Mysłowie. Organem prowadzącym szkoły jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie.

Od początku swego istnienia prowadzą działania pogłębiające duchowość uczniów poprzez: codzienną modlitwę całej wspólnoty, prowadzenie rekolekcji, organizowanie pielgrzymek. Wyróżnikiem szkół jest kameralny klimat, brak anonimowości, brak aktów agresji, wzajemna pomoc. Kształcenie odbywa się w małych zespołach klasowych, dzięki czemu możliwa jest indywidualizacja nauczania.

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadzie dekalogu, miłości bliźniego, szacunku i wzajemnej pomocy.

  • Szkoła pomaga nauczycielom i uczniom w ich integralnym rozwoju.
  • Szkoła wychowuje młodzież do świadomej i pełnej postawy chrześcijanina, człowieka, Polaka.
  • Szkoła zwraca szczególną uwagę na wypracowanie pojęcia „dobra wspólnego” i poszanowanie jego wartości.