Konkurs wiedzy o krajach biorących udział w projekcie Erasmus+

Konkurs wiedzy o krajach biorących udział w projekcie Erasmus+ ( Polska, Cypr, Węgry, Rumunia, Włochy, Grecja, Turcja, Hiszpania)

Dnia 22 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej SPSK w Mysłowie odbył się konkurs wiedzy o krajach biorących udział w projekcie Erasmus+ ( Polska, Cypr, Węgry, Rumunia, Włochy, Grecja, Turcja, Hiszpania). Organizatorami konkursu były: Zuzanna Szybis-Kunkowska oraz Anna Kołat.

ównym celem konkursu było poznanie kultury tych krajów. W konkursie wzięły udział klasy IV- III gimnazjum. Każda klasa stanowiła jedną drużynę.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie w zespołach 3- osobowych rozwiązywali test wiedzy. W drugiej części prezentowali przygotowane wcześniej plakaty oraz prezentacje multimedialne dotyczące wylosowanego kraju. Prezentacje oraz plakaty oceniało jury.

W skład jury wchodzili:

Edyta Stemplowska

Magdalena Smardzewska,

Krzysztof Gradzik.

Podczas oceny plakatów oraz prezentacji multimedialnych jury brało pod uwagę: wielorakość podejścia do tematu, wartość edukacyjną, wartości estetyczne oraz sposób zaprezentowania przez uczestników.

Wyniki konkursu:

I miejsce – klasa V

II miejsce – klasa VIII

III miejsce – klasa III gimnazjum

Zwycięzcy otrzymali upominki rzeczowe oraz dyplomy. Plakaty można obejrzeć na gazetce w holu szkolnym.