Nadanie imienia

Święty Antoni – Patronem Szkoły Podstawowej SPSK w Mysłowie
„Miłość jest duszą wiary. Bez miłości wiara umiera” – słowa Świętego Antoniego z Padwy stały się szczególnie ważne dla społeczności szkolnej w Mysłowie, która 06 czerwca 2024r. przyjęła imię Świętego Antoniego z Padwy .
Uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Antoniego w Koziegłówkach pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa dr Wacław Depo, który dokonał poświęcenia sztandaru i obrazu św. Antoniego. Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup odniósł się do wyjątkowego życiorysu Świętego Antoniego z Padwy oraz jego posługi.
Dalsza część tego wyjątkowego dnia odbyła się w remizie OSP w Mysłowie, gdzie miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru oraz jego prezentacja. Przedstawiciele klas złożyli ślubowanie na sztandar, przyrzekając wierność wartościom patrona i dbałość o dobre imię szkoły. Pani Dyrektor Iwona Kępa, w swym przemówieniu podkreśliła rolę sztandaru oraz patronatu Świętego Antoniego dla społeczności szkolnej oraz lokalnej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Ten dzień był wyjątkowy, gdyż uświetnili go swoją obecnością znamienici goście: Metropolita Częstochowski ks. Arcybiskup dr Wacław Depo, ks. dr Andrzej Kuliberda Wikariusz Biskupi do spraw Duszpasterskich, Proboszcz Parafii pw. Świętego Antoniego z Padwy w Koziegłówkach ks. Kazimierz Świerdza, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Krzysztof Bąk, Radny Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Przemysław Zenderowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani Maria Chodkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pan Zbigniew Zastawny, członek zarządu Pan Włodzimierz Makieła, sołtys Mysłowa Pan Marcin Kwoka, Prezes OSP w Mysłowie wraz z braćmi druhami, Pan Adam Janoszka wraz z bracią górniczą, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Mysłowianki” Pani Monika Włodarczyk wraz z członkiniami, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach Pani Mariola Knieja, Dyrektorzy szkół SPSK, Przyjaciele Szkoły – Państwo Dariusz i Jagoda Stułowie, Pani Maria Torbus, Państwo Katarzyna i Marcin Macherzyńscy, Szkolna Rada Rodziców, obecni i byli pracownicy szkoły, a także rodzice, nauczyciele i uczniowie.
W kolejnej części wydarzenia uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Najpierw odbył się spektakl ukazujący Świętego Antoniego jako patrona
zagubionych dusz, a następnie uczniowie z koła muzycznego odśpiewali pieśni ku czci patrona.
Ostatnim punktem programu był uroczysty przemarsz przy dźwiękach orkiestry do budynku szkoły w Mysłowie, udekorowanej liliami. Na miejscu Pani Dyrektor wraz z Księdzem Arcybiskupem zawiesiła obraz Świętego Antoniego w głównym korytarzu. Odtąd wizerunek patrona na stałe zagościł w szkolnych murach, by otaczać na co dzień swą opieką wszystkich wychowanków.
Na koniec goście oraz uczniowie udali się na poczęstunek.
Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze, w czasie której nie brakowało pochwał, życzliwych słów, wpisów do pamiątkowej księgi.
Dla Szkoły Podstawowej im. Świętego Antoniego z Padwy w Mysłowie ten dzień zapisze się jako wyjątkowo ważny. 06 czerwca oddaliśmy się pod opiekę niezwykłego Świętego, który będzie nad nami czuwał i pomagał w chwilach zagubienia.
Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, a także osobom, które wspierały nas we wszelkich działaniach zmierzających do realizacji przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim sponsorom i fundatorom. Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Druhom z OSP w Mysłowie za życzliwość i pomoc.
Szczególnie podziękowania kierujemy dla firmy Motyle dekorują, która zatroszczyła się o estetyczny wymiar naszej uroczystości, a także studia fotograficznego ROY Studio, które zadbało o pamiątkowe fotografie i nagranie filmu.
Dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości i tak podniosłe jej przeżycie.

Artykuł Gmina Koziegłowy