NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zakupione książki nie tylko wzbogacą zbiory biblioteki, ale przede wszystkim przyczynią się do rozwijania pasji czytelniczych wśród uczniów naszej szkoły.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.