XXII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy

Drodzy Uczniowie i Rodzice

 

Dnia 15 września bieżącego roku odbędzie się XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę.

Zapraszam wszystkich nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły do uczestnictwa duchowego z wykorzystaniem zdalnego przekazu internetowego z Jasnej Góry:

www.youtube.com/watch?v=49Uowry7Ews

Przybędziemy na Jasną Górę u progu rozpoczynającego się roku szkolnego, by zawierzyć Maryi samych siebie, w Jej Niepokalane Dłonie złożyć nasze zdrowie fizyczne i duchowe, uzdolnienia, umiejętności, prosić o umocnienie woli dla wkładania wysiłku w zdobywanie wiedzy i pracy nad sobą.

Nasze duchowe bądź osobiste pielgrzymowanie do Matki Jasnogórskiej odbywać się będzie w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, na którego wezwanie „ku nowej ewangelizacji” powstało dzieło Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Nasze czuwanie u stóp Maryi rozpoczniemy 15 września o godz. 20.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Przybylskiego. Po Apelu Jasnogórskim rozpocznie się w duchowej łączności czuwanie przed Najświętszym Obliczem Matki Bożej. Podczas czuwania Dyrektor szkoły zawierzy imiennie każdą szkołę, przedszkole. Proszę o włączenie się w wielką wspólnotową modlitwę przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski i Królowej naszych serc.

Z pamięcią modlitewną

Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Maria Chodkiewicz

Dyrektor Szkoły

Iwona Kępa