HARMONOGRAM POWROTU UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki i w związku z  poprawą sytuacji epidemicznej w naszym kraju od 4 maja br. nastąpi stopniowy powrót  uczniów do szkół.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej przedstawiony przez MEiN:

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Wracamy w reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas I-III uczą się stacjonarnie od 4 maja.

Świetlica dla uczniów klas I-III pracuje zgodnie z planem.

Uczniowie klas IV-VIII  do 15 maja uczą się zdalnie.

Pracujemy  na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć

 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej MEiN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.