INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ STACJONARNYCH DLA KLAS I-III

Szanowni  Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że w związku z  decyzją Premiera RP oraz informacjami ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  1. Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 

  1. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

 

  1. Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 

  1. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

 

  1. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

 

 

 

  1. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole(z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę o kontakt ze strony rodziców.

Pracować będziemy na platformie Microsoft Teams.

 

W trosce o zdrowie swoje i innych pamiętajmy o trzech zasadach:

 dezynfekcja, dystans, maseczki.

 

Iwona Kępa

dyrektor szkoły