KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEDŁUŻONE

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, w związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zdecydował o przedłużeniu do 26 czerwca br. przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal odbywa się na odległość.