PRZEDŁUŻENIE NAUKI ZDALNEJ DO 18 KWIETNIA

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki i w związku z trudną sytuacją epidemiczną do 18 kwietnia br. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w całym kraju będą realizować naukę w trybie zdalnym.

Przedłużone zasady bezpieczeństwa dotyczą m.in.

Żłobki i przedszkolanadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

 

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z oddziału przedszkolnego, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub w służbach porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej), szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę  na terenie szkoły.

Warunkiem jest wniosek rodziców złożony do Dyrektora Szkoły.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Uczniowie klas I-VIII w czasie nauki zdalnej pracują na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

W trosce o zdrowie swoje i innych pamiętajmy o trzech zasadach:

 dezynfekcja, dystans, maseczki.

Iwona Kępa

dyrektor szkoły