Sadzenie drzew

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. W tym roku poszliśmy w  ich ślady. Posadziliśmy drzewka tam, gdzie będziemy mogli się nimi opiekować. Odwdzięczą się nam stukrotnie.

Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie.

Mała sadzonka, którą mieliśmy w rękach, to początek wielkiej przygody.

https://www.youtube.com/watch?v=mNo-EK47pIE