ŚLUBUJEMY…

W Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania.
Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej, w tym roku wyjątkowo również klasy drugiej. Podczas części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne, recytatorskie i ruchowe.
Następnie w niezwykłej atmosferze ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor Iwona Kępa w asyście wychowawczyń, p. Patrycji Katolik i p. Pauliny Ociepki, dokonała pasowania na ucznia.