TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Niedziela Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna w kościele katolickim Tydzień Miłosierdzia. Dzień ten jest również świętem patronalnym Caritas.
Tegoroczny 77 Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się od 11 do 17 kwietnia pod hasłem „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.

Przez cały tydzień będziemy rozważać słowa zapisane w Dzienniczku Siostry Faustyny.

PONIEDZIAŁEK – Fragment z Dzienniczka Siostry Faustyny

„Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. … Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez glos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną” (Dz 1728).

WTOREK – Fragment z Dzienniczka Siostry Faustyny

„Wiedz, ile razy przychodzisz do Mnie uniżając się i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam ogrom łask na twą duszę, a niedoskonałość twoja niknie przede Mną, a widzę tylko twą miłość i pokorę; nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz” (Dz 1293).

ŚRODA – Fragment z Dzienniczka Siostry Faustyny

„Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca” (Dz 1777).

CZWARTEK – Fragment z Dzienniczka Siostry Faustyny

„Nie tylko bierz te łaski dla siebie, ale i dla bliźnich, to jest zachęcaj dusze, z którymi się stykasz, do ufności w nieskończone miłosierdzie Moje. O jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały – wszystko im uczynię” (Dz 294).

PIĄTEK– Fragment z Dzienniczka Siostry Faustyny

„Mów do Mnie po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem. No, powiedz Mi, dziecię Moje, co cię wstrzymuje na drodze świętości?” (Dz 1487)

SOBOTA – Fragment z Dzienniczka Siostry Faustyny

„Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią staranie” (Dz 1273)

 

Zachęcam również do rozważania zaproponowanego przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski programu dla wspólnot parafialnych. Celem tego Tygodnia jest budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich.

 

Rozważania do pobrania:

Rozważania na Tydzień Miłosierdzia 2021-1.docx