Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!!!
Od 1 września 2020 roku organizacja zajęć w szkole, będzie zgodna z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. W nowym roku  szkolnym życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
Wytyczne poniżej: