Zajęcia WF na Krytej Pływalni

Dzieci i młodzież naszej szkoły w ramach lekcji Wychowania Fizycznego mają możliwość nauki jak i doskonalenia umiejętności pływania pod okiem instruktorów pływania.
W poprzednim roku szkolnym klasy I-III uczestniczyły w Projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem Pływać”.
Od tego roku Stowarzyszenie z własnych środków umożliwia uczniom kontynuację tych zajęć. Są to zajęcia nieodpłatne dla uczniów.
Poniżej kilka zdjęć z dzisiejszego wyjazdu.