Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Częstochowa, Wielkanoc’2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogie Wspólnoty Szkół i Przedszkoli
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice

 

„Bądźmy wierni jak aniołowie i dzieci,
Wołając do Zwycięzcy śmierci:
Hosanna na wysokości…” (LG, Niedziela Palmowa)

 

     Tym głośnym Hosanna, wyśpiewanym na progu Wielkiego Tygodnia, wkroczyliśmy
w najważniejszy czas roku liturgicznego. Usłyszeliśmy tym samym zaproszenie do zanurzenia
się w duchową głębię najbliższych dni, a szczególnie Triduum Paschalnego. Ten czas przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy przybliża każdego z nas do Chrystusa
Zbawiciela.

W Wielki Czwartek pragniemy z Nim przeżywać Ostatnią Wieczerzę, by dziękować,
że został z nami w Eucharystii, że każdego dnia na Mszy Świętej dzieli się z nami swoim
Najświętszym Ciałem. Chcemy dziękować Chrystusowi, że ustanowił dar kapłaństwa,
i że wciąż na nowo możemy doświadczać przebaczenia, bo z nieskończonego Miłosierdzia
swego ustanowił dla nas Sakrament Pokuty.

W Wielki Piątek będziemy z Panem Jezusem na Drodze Krzyżowej. Idąc z Nim bądźmy
świadomi, że to nie my idziemy Jego Drogą Krzyżową, lecz to On kroczy z nami drogą historii
naszego życia. Chce zatrzymywać się przy każdej życiowej stacji, która jest raną
spowodowaną grzechem lub słabością. To Jezus pragnie uzdrowić nas z ran fałszu,
zakłamania, pychy i zarozumiałości. Chce uwolnić naszą pamięć od pretensji i gniewu.
Pragnie wyswobodzić nas z ran osamotnienia i z życiowych masek. Mocą swojej Łaski,
chce wyzwolić każdego z nas z egoizmu, z połowiczności w miłości, z połowiczności
w czystości, z połowiczności w posłuszeństwie, z niewypłakanego bólu, z ran doznanych
poniżeniem, z ran przemocy, z ran zniechęcenia i rezygnacji. Jezus chce przejść z nami przez
te wszystkie miejsca, gdzie choruje nasza dusza. W tych miejscach chce dotknąć ran, objąć
je, tak jak obejmował krzyż, chce pomimo upadku wstawać i brać na siebie nasze rany
i choroby, chce je uzdrawiać swoją Miłosierną Miłością.

Z Jezusem w każdej z ran jest Maryja. Ona chce wziąć w swoje ramiona życie każdego
z nas, chce do naszych ran przyłożyć rany Jezusa, by zmartwychwstała w nas radość życia,
abyśmy ożyli i zagubieni odnaleźli się. Z tej drogi krzyżowej z Jezusem kroczącym po stacjach
życia wyjdziemy zdrowi, radośni, w poczuciu bezpieczeństwa przebywania z największą
Miłością i Jego Matką Maryją.

Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, w Wielką Sobotę, przeżyjemy w Liturgii Słowa
najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia: od stworzenia świata przez historię narodu
wybranego, jego przejście przez Morze Czerwone, po odkrycie w Wielkanocny Poranek
pustego grobu Chrystusa. Będziemy uczestniczyć w wielkim dziękczynieniu za wydarzenia
paschalne.

Niech podczas spotkania ze Zmartwychwstałym, „pałają nasze serca”, gdy stanie On
pośród nas ze słowem pociechy, nadziei i Chlebem Życia.
Niech owoce Odkupienia przezwyciężają w naszych sercach lęki i niepokoje, niech rozkwitnie
w nas ufność, a nasze wnętrze niech wypełnią pokój i miłość.

Niech radość Poranka Wielkanocnego umocni każdego z nas w podążaniu za Jezusem
drogami Ewangelii, niech On sam nas prowadzi do zwycięstwa dobra nad złem, życia
nad śmiercią.

Tego życzę wraz z darem modlitwy, pełna wdzięczności i radości z Chrystusowego Zwycięstwa.

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Maria Chodkiewicz
wraz z Zarządem i Pracownikami Stowarzyszenia