Życzenia – Wielkanoc 2021

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata.”

(Mt 28,20b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech Zmartwychwstały Jezus

umocni nas w świętości.

Miłością i nadzieją napełni nasze serca.

Niech utwierdza naszą wiarę

w zwycięstwo dobra nad złem,

życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.

Oby w naszych sercach zawsze był widoczny

blask nadziei Zmartwychwstania.

 

 

 Dyrektor, Grono Pedagogiczne

oraz cała wspólnota

Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół  Szkół Katolickich w Mysłowie

Wielkanoc 2021