EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYTYCZNE

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Proszę uczniów klasy ósmej o zapoznanie się
z obowiązującymi zasadami i procedurami.

Komunikat MEN
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
Wytyczne CKE MEN i GIS