Patron – wynik ankiety wśród uczniów

19 lutego 2020r. wśród uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej SPSK w Mysłowie przeprowadzono ankietę dotyczącą wyboru Patrona Szkoły.

Dzieci wskazały w niej Świętego najbliższego ich sercu. Okazał się nim człowiek ściśle związany z lokalną Parafią.

Decyzją uczniów SP SPSK w Mysłowie szkolnym opiekunem duchowym na drodze Bożych przykazań

i  Orędownikiem u Ojca w Niebie powinien zostać:

Święty Antoni

 

Głosowanie uczniów SP SPSK w Mysłowie

 

 

Wyniki szczegółowe:

 

50% – św. Antoni

38% – św. Jan Paweł II

12% – św. Faustyna